Permanent

Engineering Roles

Caerphilly County Borough Council

Caerphilly County Borough Council

Prif Beiriannydd - http://bit.ly/2tyx3UJ 
Cyflog: £42,683 - £45,591
Uwch Beiriannydd Cynorthwyol - http://bit.ly/3aA78Nh 
Cyflog: £31,371 - £33,799
Strategaeth Trafnidiaeth a Rheoli Datblygiad
Mae’r swyddi uchod yn swyddi parhaol

Os oes gennych chi ddychymyg, egni, cymhelliant a’r sgiliau priodol, rydyn ni am i chi ymuno â’n tîm a pharhau â’n llwyddiant. Bydd y pump i ddeng mlynedd nesaf yn cynnig cyfleoedd cyffrous a heriol ar lefel lleol a rhanbarthol i gyflawni rhwydwaith trafnidiaeth integredig, gynaliadwy ac effeithlon yn y rhanbarth.

Am drafodaeth anffurfiol yngl?n â’r swydd hon, cysylltwch â Clive Campbell ar 01443 863106 neu e-bostio [email protected]

Dyddiad Cau: 12pm (canol dydd) ar ddydd Iau 13 Chwefror 2020.

Mae pecyn cais llawn a manylion pellach yn ymwneud â’r swyddi gwag hyn ar gael ar ein gwefan– www.caerffili.gov.uk / http://bit.ly/2tyx3UJ

Fel arall, gofynnwch am becyn cais oddi wrth ein tîm recriwtio ar: 01443 866522.

Principal Engineer - http://bit.ly/2tyx3UJ 
Salary: £42,683 - £45,591
Senior Assistant Engineer - http://bit.ly/3aA78Nh
Salary: £31,371 - £33,799

Transport Strategy and Development Control
The above posts are permanent

If you have imagination, energy, drive and the appropriate skill sets we want you to join our team and continue our success. The next five to ten years will offer exciting and challenging opportunities, at a local and regional level, to achieve an integrated, sustainable and efficient transport network in the region.

For an informal discussion about this post, please call Clive Campbell on 01443 863106 or email [email protected]

Closing Date: 12 noon on Thursday 13th February 2020.

A full application pack and further details concerning these vacancies are available on our website – www.caerphilly.gov.uk / http://bit.ly/2tyx3UJ

Alternatively, please request an application pack from our recruitment team at: 01443 866522.

Overview

  • Location: Caerphilly
  • Job Title: Engineering Roles
  • Salary: £31,371 - £45,591
  • Closed: 13 Feb 2020

Apply For This Job

Upload your CV (optional) Max. file size: 5MB
No file selected